מדיניות שמירת פרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המשתמשים, להבין את מדיניות
האבטחה והפרטיות של חברת עמית החזרי מס (להלן – "החברה") מתוך הכרה
בכך כי שמירה על פרטיות המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם
חשוב בקשר בין החברה לבינכם .
איסוף מידע והשימוש בו
חברת עמית החזרי מס אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך
מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים
שני סוגי מידע הנאגרים ע"י החברה: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע
המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.
מידע כללי על המבקרים באתר
המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו
באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור
ולהפך.
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של
חברת עמית החזרי מס לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים
באמצעותו .
מידע אישי
בנוסף אוספת החברה מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם,
מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר :
*המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לכלל; או
*החברה עורכת שאלון מקוון על בסיס התנדבותי .
החברה, ע"י המחלקות השונות והחטיבות העסקיות הרלוונטיות שלה, נעזרת
במידע האישי הנאסף ע"י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או
לבקשות החברה או המידע השונות של המבקרים באתר .
המידע שנמסר על ידך הוא נכס של החברה והיא תשמור על פרטיות המידע
לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות.
החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט
לסוכן עמו בחרת להתקשר ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים
באתר ללא הסכמתך המפורשת. החברה אוגרת את המידע שנמסר על ידך
במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד למנוע גישה אליו על ידי גופים
אחרים.
טלקום בע״מ
בטיחות וסודיות
החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות
אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט .
אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני
הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים
הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות .
ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת בשיטות
הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי
הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע
מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט .ישנן השגחה ובקרה
מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של החברה
עם האינטרנט .
החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה
והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני
חדירה או פריצה .
עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה
מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך
במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי
ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים .
עמית החזרי מס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת
הפרטיות.

עמיתנט טלקום  "מח.פ.514772581שדרותההסתדרות 78,חיפה,מיקוד 3296064טל' 8119500-04

תנאי שימוש באתר עמית נט טלקום בע"מ תקנון השימוש באתר
הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 1 .הקדמה: 1.1 .אתר עמית נט טלקום בע“מ (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר חברה ייצוגי עבור עמית נט טלקום בע“מ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. 2.1 .בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. 3.1 .הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. 2 .קניין רוחני: 1.2 .האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר עמית נט טלקום בע“מ ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר עמית נט טלקום בע“מ. 2.2 .בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. 3 .תוכן האתר: 1.3 .אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. 2.3 .קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. 3.3 .התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של עמית נט טלקום בע“מ ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים. טלקום בע״מ 4 .ניהול משתמשים ומבקרים באתר: 1.4 .הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-ID MAC של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. 2.4 .צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר עמית נט טלקום בע“מ. 5 .גילוי נאות: 1.5 .באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים( ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. 2.5 .בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר. 6 .איזור שיפוט: 1.6 .בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה.

תנאי בטיחות בשימוש באינטרנט למשפחות ולילדים
הורים יקרים,

אין ספק כי ילדינו גדלים היום במציאות שונה לחלוטין מזו שאנו גדלנו בה, כאשר לא היה מחשב
והורינו דאגו רק שלא נפצע בחוץ . הילדים שלהיום, מאתגרים כל הזמן את הידע והאמונות שלנו
בנוגע לטכנולוגיה ולאינטרנט ואת השילוב שלהם בחייהם.
רשת האינטרנט טומנת בחובה אוצר בלום ואינסופי של הנאה, תקשורת, שיתוף וידע, אך לצד
אלה ישנן גם לא מעט סכנות. במדריך זה נסקור סכנות פוטנציאליות ברשת האינטרנט ונלמד על
דרכים יעילות להתגבר עליהן ולסייע לכם ולילדכם לגלוש בהנאה ובביטחון.
אילו סכנות עלולות להיגרם משימוש באינטרנט ?
הסיכון באינטרנט מחולק לשלושה סוגים עיקריים:
פשעי אינטרנט: וירוס או תוכנות זדוניות אחרות המתגנבות ללא ידיעתכם למחשב;
הונאות מקוונות, כגון חטיפת זהות ופריצה לחשבונות דוא“ ל ולרשתות חברתיות לצורך
גניבת פרטי מידע אמיתיים ("שם,כתובות, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי וכו');
תקיפות פיזיות או מקוונות על רקע מיני או שאינו מיני.
בעיות בין-אישיות: בריונות ברשת (שימוש של ילדים בהודעות דוא“ל ,מסרים מיידיים,
תמונות,הודעות טקסט וכו‘ כדי להביך או להפחיד ילדים אחרים); חשיפה חד פעמית או
קבועה לתכנים לא הולמים כגון אלימות, הסתה או מין;התמכרות לפעילויות שונות
באינטרנט (משחקים,הימורים וכו').
פגיעה במוניטין או בפרטיות: התחזות לאחר ;פרסומים מוטעים או זדוניים על אדם או
ילד ברשת; מעקבים ברשת ובחיים ה"אמיתיים"; גניבה והפרת זכויות יוצרים.
טלקום בע״מ
עמיתנטטלקוםנט "מח.פ.514772581שדרותההסתדרות 78,חיפה,מיקוד 3296064טל' 8119500-04
המלצות לשימוש בטוח באינטרנט להורים ולילדים
ההמלצות הבאות מובאות על פי חתך גילאי הילדים. מומלץ ליישם את ההמלצות הללו בצורה
מצטברת, ככל שהילד מתבגר (ההמלצות לילד בן 7-5 נוגעות גם לילדים בני 12-8 , אך לא תמיד
ההיפך הוא הנכון).
ילדים בגילאי 7-5
שוחחו עם ילדיכם הקטנים ולמדו אותם על חשיבות ההגנה על מידע פרטי (שם, מספר
טלפון וכו ). בצעו את ה"שיחה" באופן תמידי ולא רק באופן חד פעמי . הסבר ומהות
ה"שיחה" מובאים בהמשך להמלצות. לדוגמא: הסבירו לא להשאיר פרטים אישיים
בפרסומות מפתות, במיוחד מספרים ניידים אישיים, שכן אתם עלולים לשלם על זה מחיר
כבד בעתיד.
הסבירו לילדיכם כי אין לשתף סיסמאות עם אחרים,אין למסור סיסמאות בדוא" ל לאף
אחד , גם אם קבלתם מייל מחברה כי שם המשתמש שלכם נפרץ . זכרו כי הנהלת האתר
לעולם לא תבקש מכם לשלוח סיסמאות אישיות במייל ,ולכן הקפידו למחוק מיילים מסוג
זה.כמו כן מומלץ לא למסור סיסמאות לחברים.
התקינו והקפידו לעדכן תוכנה לאבטחת אינטרנט:בין אם תוכנה נגד וירוסים או תוכנת
הגנה מקיפה יותר ,זכרו כי אבטחת נתונים הינה חשובה עד מאד . פנו לספק האינטרנט
שלכם לרכישת תוכנת אנטי וירוס.
השתמשו בתוכנת בקרת הורים או שירות להגבלת גישה לאתרים מאושרים בלבד .
תוכנת בקרת הורים מאפשרת להורים לבחור היכן ומתי ניתן לגלוש באינטרנט . קיימים
יישומים רבים לבקרת הורים, ורמת ה בקרה שונה בהתאם ליישום או לתוכנה, אך זו
בדרך כלל כוללת רמות שונות של גלישה שניתן להתאים בהתאם לגיל הילד ולרצון
ההורים.
טלקום בע״מ
עמיתנטטלקוםנט "מח.פ.514772581שדרותההסתדרות 78,חיפה,מיקוד 3296064טל' 8119500-04
ילדים בגילאי 12-8
ודאו כי הרשת האלחוטית שלכם מוגנת בסיסמה (במידה ולא, פנו אל המחלקה הטכנית
של ספקית האינטרנט שלכם ובקשו לעדכן לכםסיסמה). רשת אלחוטית פתוחה תהפוך
את מאמצי הפיקוח שלכם לקשים הרבה יותר .כמו כן, אם לאחד השכנים שלכם ישנה
רשת אלחוטית "פתוחה" שניתן להתחבר אליה ללא סיסמה, כדאי להסביר לו את
הסכנות הכרוכות בכך ולהציע לו לאבטח את הרשת בסיסמה. ודאו כי הרשת האלחוטית
אינה מוגנת בס יסמת ברירת המחדל ( משום שכך ניתן להתחבר אליה בקלות), אלא
בסיסמה. דעו כי התחברות רבה של מחשבים לרשת אלחוטית שלכם עלולה לגרום
לאיטיות בגלישה.
בדקו את ההיסטוריה של הדפדפן או תוכנת בקרת ההורים ( בכל המחשבים בהם
משתמשים הילדים כדאי לראות היכן הם גולשים ולפקח על הודעות דוא“ל ומסרים
מיידיים, ולראות עם מי הם מתקשרים. שימו לב : אם הילד משתמש בטלפון נייד חכם
(סמארטפון), הוא יכול לגלוש באינטרנט ולפעול ברשתות חברתיות גם ממכשיר זה,
ומומלץ לשקול לחסום את הגלישה או להתקין בו אמצעי בקרה.
קבעו הגדרות אבטחה גבוהה לדפדפנים, חברויות, מנועי חיפוש ואתרי רשתות
חברתיות. לדוגמה: Internet Explorer מציע הגדרות אבטחה ופרטיות תחת קטגורית
"כלים" ואז "אפשרויות אינטרנט";מנועי חיפוש פופולריים כגון גוגל מציעים גם תוכנות
בטיחות כגון מסנן חיפוש בטוח (SafeSearch ,(המסיר תוצאות בעלות אופי מיני
מפורש.
הגדירו לילדיכם כללים ברורים לגלישה ברשת, שימוש ברשתות חברתיות, הורדות לא
חוקיות ו"בריונות ברשת".
קיימו דיון עם ילדיכם על הסכנות הכרוכות בהעלאה ובשיתוף של מידע פרטי ,תמונות
וצילומי וידאו ברשת. ודאו כי ילדיכם מבינים כי אין להפוך את דף הרשת החברתית
והפרטים האישיים שלהם לגלויים.
עודדו תקשורת פתוחה עם הילדים. עודדו אותם לספר – גם אם לא לכם, אז למורה,
להורה, או למבוגר מהימן אחר – אם הם מרגישים לא נוח עם משהו שראו במחשב.
ילדיכם צריכים לדעת שאסור ללחוץ על קישורים מאנשים לא מוכרים בתוך הודעת
דוא“ל , מסרים מיידיים או רשתות חברתיות.
טלקום בע״מ
עמיתנטטלקוםנט "מח.פ.514772581שדרותההסתדרות 78,חיפה,מיקוד 3296064טל' 8119500-04
שימו לב לסממנים של התנהגות כפייתית או התמכרות למחשב , למשחקי און-ליין או
לאינטרנט,כגון חוסר רצון או יכולת להפסיק, הזנחה של קשרי משפחה או חברים,
שקרים לבני משפחה בנוגע לפעילות במחשב , בעיות בבית הספר או שינוי בדפוסי שינה.
ילדים בגילאי 17-13
חזקו את כללי ההתנהגות באינטרנט (שפה, פרטיות מידע, אתיקה, הורדות בלתי
חוקיות, הגבלת שעות השימוש והימנעות מאתרים למבוגרים בלבד)
היו מודעים לחיי החברה של בני הנוער ברשת ( רשתות חברתיות,תצלומים,וידאו, מידע
פרטי ,פעילויות ספורט) באתרים שלהם, באתר של חברים, או בדפי האינטרנט של בית
הספר.
בדקו את האתרים בהם מבקרים הילדים. אל תפחדו לדון יחד עם הילדים ואף להגביל
את גישתם לאתרים שמדאיגים או פוגעים בכם.
זכרו כי בני הנוער משתמשים באינטרנט בבית, בבית הספר , בבתי חברים, בספרייה,
באמצעות הטלפון הנייד , רשתות אלחוטיותוגם באמצעות קונסולות משחק. דברו איתם
על פעילותם בכל אלו.
הנחו אותם לא להוריד קבצים (מוסיקה, משחקים, שומרי מסך ,רינגטונים) או לבצע
עסקאות פיננסיות ללא רשות.
למדו את בני הנוער לבצע יציאה מסודרת מכל חשבון אליו הם נכנסו במחשב ציבורי או
משותף לכמה אנשים.
השתדלו לשמור על מחשבים וטלפונים סלולריים של הילדים באזור משותף בבית ולא
בחדר השינה.
טלקום בע״מ
עמיתנטטלקוםנט "מח.פ.514772581שדרותההסתדרות 78,חיפה,מיקוד 3296064טל' 8119500-04
ה"שיחה"
אם אתם כמו רוב ההורים,אתם לא מומחים לאינטרנט או אפילו מיומנים כמו הילדים שלכם, זה
בסדר , אין צורך להיות מומחים כדי שתוכלו לעזור לילדים ליהנות מהאינטרנט בבטחה. מה
שצר יך לעשות זה לדבר עם הילדים על מה שהם עושים באינטרנט ולקבוע יחדיו את הכללים
לגלישה בטוחה.
לגרום לילדים שלכם לספר בכנות על החוויות שלהם באינטרנט, זה דבר קשה, אבל הכרחי . ככל
שהילדים מתבגרים, הצורך שלהם בפרטיות גדל , אך גם הסיכונים שהם לוקחים באינטרנט
עשויים לגדול . נטילת סיכונים היא חלק מתהליך ההתבגרות הטבעי .כהורים, תפקידנו הוא לסייע
לילדים להגדיר גבולות, כדי שהסיכונים שהם נוטלים לא יפגעו במוניטין שלהם או בעתידם.
ה"שיחה" צריכה לכלול חמש שאלות עיקריות. חשוב להקפיד לתת לילד את המרחב (הן פיזית
והן מבחינת הזמן) כדי לספק את התשובות לשאלות הללו. חשוב שהילד ידע שהוא מוגן מפני
עונשים כדי שיענה תשובות אמיתיות.
שאלות ה"שיחה ":
1 .מה החברים שלך עושים באינטרנט?
שאלה זו מפנה את תשומת הלב מן הילד שלך כלפי פעילויות מקוונות כלליות בסביבה
שלו. זוהי דרך טובה להתחיל את השיחה ולשמור על נייטרליות. מיד תתחילו לשמוע
על פעילויות כגון משחקים, צ‘אטים, רשתות חברתיותובתקווה גם שיעורים ופעילויות
מחקר.
2 .מהם אתרי האינטרנט המגניבים או החדשים?
בקשו מהילד לספר למה האתרים האלה מגניבים. תוכלו גם לשאול על אתרים שאינם
פופולאריים יותר (אתם בטח מכירים כמה כאלו, תקוו שהילד מכיר …) ומדוע הם לא
פופולאריים.
טלקום בע״מ
עמית נט טלקום נט "מ ח.פ.514772581 שדרות ההסתדרות 78 ,חיפה, מיקוד 3296064 טל' 8119500-04
1 .במה אתה משתמש הכי הרבה? רוצה להראות לי את האתרים המועדפים עליך?
שאלו את הילד כיצד הוא מגדיר את הגדרות האבטחה והפרטיות )הסתכלו על החלק
העליון והתחתון של אותם אתרים(. שאלו את הילד כיצד הוא משתמש באתר ולמה הוא
מעדיף אתר מסוים על פני אתר אחר.
4 .האם שמעת על "בריונות ברשת" והאם אי פעם חווית זאת?
הילד שלכם )ואולי גם אתם( לא יכול לדעת מה משמעות "בריונות ברשת" רק לפי
השם, אבל הוא בוודאי יודע כיצד זה נראה ומרגיש. דברו איתו על סיפורים ששמעתם
בנוגע להטרדות בדוא“ל או ברשתות חברתיות, תמונות מביכות או מידע אישי שנחשף
או נשלח לילדים אחרים. שאלו את הילד על זיוף פרופילים ברשת החברתית. בררו עם
הילד האם כבר שמע או ראה סוג כזה של התנהגות. ודאו כי הילד מבין ויודע
ש"בריונות ברשת" נפוצה מאוד ואם הוא לא ראה זאת, זה רק עניין של זמן עד שייפגש
בסוג כזה של התנהגות. ודאו שהילד יודע איך להגיב כאשר היא מתרחשת, לא צריך
להגיב על כל דוא“ל או צ‘אט המכיל "בריונות"; צריך לנסות לשמור או להדפיס את
התכתובת, צריך לחסום את ה"בריון".
5 .יש באינטרנט משהו שאי פעם גרם לך להרגיש מוזר, עצוב, פוחד או לא נוח?
זוהי הזדמנות לדון שוב ב"בריונות ברשת", בתגליות גלישה מקריות או חוזרות כמו
אלימות, פורנו או אתרים גזעניים או אפילו משהו מוזר שקרה לחבר בשכונה. הרעיון
הוא לוודא שהילד שלכם ידע שהוא יכול לבוא אליכם והוא לא ייענש כאשר משהו יוצא
דופן או רע קורה באינטרנט. חוויה של משהו רע היא כמעט בלתי נמנעת כאשר הילד
שלכם פעיל באינטרנט, ולכן חשוב שתוודאו שהילד יודע שהוא יכול לפנות אליכם
לעזרה ושאתם לא תגזימו בתגובה.
זה הכל. זו בסך הכל שיחה. לא קשה, לא טכנית וברת ביצוע לחלוטין.

 

 

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקהחזרה לחנות

  הצטרפו עכשיו למבצע

  השאירו פרטים ונחזור אליכם לעוד מידע להצטרפות נעימה ומשתלמת.

  בידקו אם עמיתנט הגיע אליכם הביתה

  אפשר לקיים שיחה עם נציג/ה מקצועי לבירורים, פרטים ולהצטרפות נעימה .

  8393*

  דילוג לתוכן